\jomres_regions

Summary

Methods
Properties
Constants
__construct()
get_used_property_regions()
get_all_regions()
get_country_regions()
get_region()
get_region_name()
get_region_id()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

__construct()

__construct() 

get_used_property_regions()

get_used_property_regions() 

get_all_regions()

get_all_regions() 

get_country_regions()

get_country_regions(  $country_code = '') 

Parameters

$country_code

get_region()

get_region(  $id) 

Parameters

$id

get_region_name()

get_region_name(  $id) 

Parameters

$id

get_region_id()

get_region_id(  $region_name = '') 

Parameters

$region_name