\jomres_cron

Summary

Methods
Properties
Constants
__construct()
checkForStalledJobs()
triggerJobs()
getAllJobs()
findDueJobs()
lockJobs()
unlockJobs()
runDueJobs()
updateJob_lastrans()
jobExists()
addJob()
removeJob()
updateJobSchedule()
updateJobParameters()
displayDebug()
updateCronlog()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

__construct()

__construct() 

checkForStalledJobs()

checkForStalledJobs() 

triggerJobs()

triggerJobs() 

getAllJobs()

getAllJobs() 

findDueJobs()

findDueJobs() 

lockJobs()

lockJobs( $jobIds = array()) 

Parameters

$jobIds

unlockJobs()

unlockJobs( $jobIds = array()) 

Parameters

$jobIds

runDueJobs()

runDueJobs() 

updateJob_lastrans()

updateJob_lastrans( $jobIds = array()) 

Parameters

$jobIds

jobExists()

jobExists( $jobName = '') 

Parameters

$jobName

addJob()

addJob( $jobName = '',  $schedule = 'D',  $parameters = '') 

Parameters

$jobName
$schedule
$parameters

removeJob()

removeJob( $jobName = '') 

Parameters

$jobName

updateJobSchedule()

updateJobSchedule( $jobName,  $schedule) 

Parameters

$jobName
$schedule

updateJobParameters()

updateJobParameters( $jobName,  $parameters) 

Parameters

$jobName
$parameters

displayDebug()

displayDebug() 

updateCronlog()

updateCronlog()